Тема: Словарь

о том, как делать бизнес и жить устойчиво

Сталкінг (англ. stalking від stalk — "переслідувати", "підкрадатися") — переслідування когось, нав'язування себе комусь, домагання, психічний тиск

СЛОВАРЬ

Філогіні́я (грецькою φίλος (philos) — "любити", + "γυνή (gyné)" — "жінка", англійською philogyny) — ніжність, захоплення чи любов до жінок

СЛОВАРЬ

Вампука — слово, що означає декілька понять: опера-пародія, що висміює умовності, шаблонність та рутину оперних спектаклів; халтура; статевий акт.

СЛОВАРЬ

Панч (від англ. punch — удар кулаком) — гостра фраза, спрямована на опонента, словесний випад, вбивчий аргумент

СЛОВАРЬ

Флейм ( англ. flame - вогонь, полум'я) — суперечка заради суперечки, обмін думками на інтернет-просторах. 

СЛОВАРЬ

Батхерт (англ. butthurt) — психічний стан людини, викликаний об'єктивно непереборними труднощами на шляху до досягнення мети і розбіжності реальності з очікуваннями суб'єкта.

СЛОВАРЬ

Ентропія — ступінь відхилення соціальної системи чи її окремої ланки від еталонного (нормального, очікуваного) стану, що виявляється в зниженні рівня організації, ефективності функціонування, темпів розвитку системи

СЛОВАРЬ

Омніканальність — об’єднання усіх каналів продажів (сайти, програми, соцмережі) в одну єдину систему, щоб клієнту було зручно автоматично переключатися з одного виду купівлі та спілкування на інший.

СЛОВАРЬ

Ассертивность (англ. Assertiveness — "настаивать на своем") — поведение, сочетающее внутреннюю силу и вежливость к окружающим.

СЛОВАРЬ

Mindgasm (англ. mind — "разум", gasm — cуффикс, использующий для описания приятного опыта или каких-то вещей) — особенное ощущение удовольствия, вызванное некими мыслями и переживаниями

СЛОВАРЬ